back to top
More

  El Kasları Anatomisi

  /

  /

  El Kasları Anatomisi. Elin sırtında kas bulunmamaktadır. Elin palmar yüzünde bulunan kaslar ise, thenar, hypothenar ve orta grup kaslar olarak üçe ayrılırlar. Aşağıda bu üç grup el kasları anatomisi ile karşılaşacaksınız:

  El Kasları Anatomisi

  Thenar El Kasları Anatomisi

  Thenar el kasları, retinaculum flexorum ve başparmağa yakın olan el bilek kemiklerinden başlayarak distale doğru uzanır. Birinci metakarpta ya da başparmağa ait olan phalanxlarda son bulurlar. Başparmağın hareketlerine katılım sağlarlar.

  Thenar el kasları aşağıdaki gibi dörde ayrılır:

  1. Abductor pollicis brevis
  2. Opponens pollicis
  3. Flexor pollicis brevis
  4. Adductor pollicis

  Abductor Pollicis Brevis

  Abductor Pollicis Brevis
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236044

  Musculus abductor pollicis brevis, retinaculum flexorum, os trapezium ve os scaphoideum’dan başlar. Bu kas, el baş parmağın proksimal falanksında sonlanmaktadır. El baş parmağa abduksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan kısa abduktör kasıdır.

  Opponens Pollicis

  Opponens Pollicis
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236045
  Opponens Pollicis
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236044

  Musculus opponens pollicis, retinaculum flexorum manus ve os trapezium’dan başlar. Bu kas, birinci metakarpal kemiğin dış yan yüzünde son bulmaktadır. Birinci metakarpal kemiğini el ayası ortasına doğru çeker.

  Flexor Pollicis Brevis

  Flexor Pollicis Brevis
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236044

  Musculus flexor pollicis brevis; os trapezium, birinci metakarpal kemik tabanı ve retinaculum flexorum’dan başlamaktadır. Bu kas, el baş parmağının proksimal falanksı tabanında son bulur. Baş parmağa fleksiyon ve adduksiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlayan kısa bükücü kasıdır.

  Adductor Pollicis

  Adductor Pollicis
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236044

  Musculus adductor pollicis, üçüncü metakarpal kemikler ve os capitatum’dan başlar. Bu kas, el baş parmağının proksimal falankslarında son bulur. El baş parmağına adduksiyon hareketini yaptıran adduktör kasıdır.

  Hypothenar El Kasları Anatomisi

  Hypothenar el kasları küçük parmak tarafındaki kabarıklığı meydana getirmektedirler. Retinaculum flexorum ve küçük parmağa yakın olan el bilek kemiklerinden başlarlar. Distale doğru uzanarak, V. metacarpta ya da küçük parmağa ait olan phalanx’ta son bulurlar. Küçük parmağın hareketlerine eşlik ederler. Hypothenar kasların tamamı n.ulnaris tarafından innerve edilmektedir.

  Aşağıda hypothenar el kaslarını göreceksiniz:

  1. Palmaris brevis
  2. Abductor digiti minimi
  3. Flexor digiti minimi brevis
  4. Opponens digiti minimi

  Palmaris Brevis

  Palmaris Brevis
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1620004

  Musculus palmaris brevis, aponeurosis palmarisin iç yan ulnar kenarından başlar. Bu kas elin iç yan ulnar kenarı derisinde son bulmaktadır. El ayasının iç yan bölümünün derisini avuca doğru çeker. Bu sayede ayayı çukurlaştırma gerçekleşir. Ayrıca elin kırıştırıcı kısa palmar kasıdır.

  Abductor Digiti Minimi

  Abductor Digiti Minimi
  By modified by Uwe Gille – Gray427.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2630241

  Os pisiforme ve m. flexor carpi ulnaris’in tendonundan başlar. Bu kas, el beşinci parmağının proksimal falanksında son bulur. Adı geçen parmağa abduksiyon hareketini yaptıran ve el küçük parmağının abduktör kasıdır.

  Flexor Digiti Minimi Brevis

  Flexor Digiti Minimi Brevis
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1619982

  Retinaculum flexorum ve hamulus ossis hamati’den başlar. Bu kas, el küçük parmağının proksimal falanksının iç yan yüzünde son bulmaktadır. Küçük parmağa fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan, el küçük parmağının kısa bükücü kasıdır.

  Opponens Digiti Minimi

  Opponens Digiti Minimi
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236045

  Retinaculum flexorum manus ve hamulus ossis hamati’den başlar. Bu kas, beşinci metakarpal kemiğin iç yan yüzünde son bulur. Beşinci metakarpal kemiğe rotasyon, fleksiyon ve abduksiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlayan, el ayası ortasına doğru çekici kasıdır.

  Bu kaslar aşağıdaki gibi iki gruba ayrılmaktadır:

  1. Lumbricales
  2. Interossei

  Lumbricales

  Lumbricales
  By Image:Gray427.png modified – Image:Gray427.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2486492

  Musculi lumbricales manus, musculus flexor digitorum profundus’un tendonlarından başlayarak, başparmak dışındaki diğer el parmaklarının ekstensör tendonlarında son bulur. 2. ve 5. el parmaklarının proksimal falankslarına fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar.

  Ayrıca orta ve distal falankslarına ekstensiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan, solucansı dört kastır.

  Interossei

  Dorsal interossei manus ve Palmar interossei olarak ikiye ayrılır.

  a. Dorsal interossei

  Dorsal interossei
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236043

  Dorsal interossei, metakarpal kemiklerin birbirine komşu olan yüzlerinden başlar. 2. ve 4. el parmaklarının ekstensör kas tendonlarında son bulur. Söz konusu olan parmaklara abduksiyon ve proksimal falankslarına fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan dört kastır. Bu kaslar, el sırtı kemikleri arası ve elin dorsal interosseoz kaslarıdır.

  b. Palmar interossei

  Palmar interossei
  By CFCF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44236046

  Palmar interossei, (birincisi) 2. metakarpal kemiğin iç yan yüzünden başlar. (ikincisi) 4.metakarpal kemiğin dış yan yüzünden başlar. (üçüncüsü) ise 5. metakarpal kemiğin dış yan yüzünden başlayarak birincisi 2.el parmağının, ikincisi 4. el parmağının ve üçüncüsü ise 5. el parmağının ekstensör kas kirişinde son bulur.

  Söz konusu olan parmaklara adduksiyon ve proksimal falankslarına fleksiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlayan, palmar interosseöz kaslarıdır.

  El Kasları Anatomisi adlı yazıyı bitirdiyseniz aşağıdakilere de göz atabilirsiniz;

  Kol Kasları Anatomisi

  Sırt Kasları Anatomisi

  En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

  Antrenman Programları 

  antrenmanprogramii

  Daha Fazla İçerik

  Yorum Yap

  Yorum yap

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen adınızı buraya giriniz