back to top
More

  Kol Kasları Anatomisi

  /

  /

  Kol Kasları Anatomisi. Yapısı ve işlevi bakımından biraz karmaşık gibi gözüken kol kasları anatomisi aslında en çok işlev için kullandığımız kas gruplarındandır. Bu kaslar aracılığıyla bükme, sıkma, taşıma, kaldırma gibi hareketleri rahatlıkla yapabiliriz. Kol kaslarının bulunduğu eklemler iç içe çalışmaktadır. Aşağıda kol kaslarına ait anatomik özellikleri göreceksiniz.

  Kol Kasları Anatomisi

  Kolu saran fasya humerusun iç ve dış kenarlarına tutunur. Böylece kolu iki kompartmana ayırır. Ön kompartmanda fleksor kaslar, arka kompartmanda ekstensor kaslar yer almaktadır.

  Biceps Brachii

  Biceps Brachii
  CFCF – Yükleyenin kendi çalışması, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44309314

  Kolun ön tarafında bulunan biceps brachii, mekik şeklinde ve iki başlı bir kastır. Dirsekle omuz arasına yerleşen ve halk arasında pazı kası olarak bilinen biceps brachii, iki parçaya sahiptir. Bu bölümler farklı hareketlerde ve farklı oranlarda kasılırlar.

  Kol sabit ise ön kola, ön kol sabit ise kola fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar. Biceps brachii, ön kolun en güçlü supinatorudur. Siniri ise N. musculocutaneus’tur.

  Coracobrachialis

  Coracobrachialis
  By Me – Created from Gray’s Anatomy plate 411 using Gimp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1595008

  Musculus coracobrachialis, processus coracoideus’tan başlayarak humerusun orta kısmının iç yüzünde son bulur. Kola fleksiyon ve adduksiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlar. Siniri ise musculocutaneus’tur.

  Brachialis

  Brachialis
  By Me – I created this from Gray’s Anatomy plate 411 using Gimp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1672637

  Musculus brachialis, kolun ön yüzünde ve biceps brachii’nin derininde yer almaktadır. Ön kola ve ön kol sabit ise kola dirsek ekleminde fleksiyon yaptırır. Bu kas, humerusun 2/3 alt bölümünün ön yüzünden başlayarak, tuberositas ulnae ve processus coronoideus ulnae’da sonlanır.

  Triceps Brachii

  Triceps Brachii
  CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239920

  Musculus triceps brachii, kolun arka tarafında bulunan kalın bir kastır. Ön kolun en kuvvetli ekstansor kasıdır. Uzun başı caput longum’dan başlar. Caput longum; tuberculum infra glenoidale’den başlar. Kolun üç başlı brachium kasıdır. Siniri N.radialis’tir.

  Articularis Cubiti (M. Subanconeus)

  Articularis Cubiti
  CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239920

  Articularis cubiti, humerusun arka yüzünün alt bölümünden başlayarak, bilek ekleminin arka yüzüne yapışır. Bu kas, el bileğinin ekstansiyonu sırasında dirsek eklemi kapsülünü kaldırır.

  Palmaris Longus

  Palmaris Longus
  By Grant, John Charles Boileau – An atlas of anatomy, / by regions 1962, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31726546

  Palmaris longus, ince ve uzun bir kastır. Epicon medialis ve ön kol fasyasından başlayarak aponeurosis palmaris’te son bulur. Bu kas, sıklıkla tek ya da çift taraflı olarak bulunmayabilir. Palmaris longus, kola fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar.

  Pronator Teres

  Pronator Teres
  By Selket at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2397346

  Pronator teres, iki başlı bir kastır.  Caput humerale epicondylus medialis humeriden, caput ulnare processus coroideus ulnae’dan başlayarak,  radiusun dış yan yüzünün orta bölümünde son bulur. Bu kas ön kol ve ele pronasyon yaptırıcı, yuvarlak pronator kasıdır.

  Flexor Carpi Radialis

  Flexor Carpi Radialis
  By Grays Anatomy, modified by en:user Selket – en:WP, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2455166

  Pronator teresin iç yanında yer alan flexor carpi radialis, epicondylus medialis’ten septum intermusculare ve ön kol fasyasından başlamaktadır. Fleksiyon ve radial abdukdiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar. Siniri N.Medianus’tur.

  Flexor Carpi Ulnaris

  Flexor Carpi Ulnaris
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 414Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 419″I created the file using GIMP from a Gray’s anatomy plate.”, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1587958

  Flexor carpi ulnaris, yüzeyel kasların en iç kısmında bulunur. Caput humerale, humerusun iç yan epikondili’nden, caput ulnae, ulnae’nın arka kenarından ve olecranon’dan başlayıp her ikisi de pisiform kemik ve beşinci meta karpal kemiğin tabanında sonlanır. Bu kas, ele fleksiyon ve adduksiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlar.

  Flexor Digitorum Superficialis

  Flexor Digitorum Superficialis
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1619986

  Flexor digitorum superficialis,  yüzeyel kasların en genişi ve en derinde olanıdır. Caput humeroulnare, humerusun iç yan epidondiliyle ulnae’nın processus coronoideusundan, caput radiale, radius’un ön kenarının orta bölümünden başlar.

  Bu kas, baş parmak hariç el parmaklarının orta falankslarında sonlanır. Bu parmakların orta falankslarına fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar. El parmaklarının yüzeysel bükücü kasıdır.

  Flexor Digitorum Profundus

  Flexor Digitorum Profundus
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 415″I made this using GIMP from a Grays anatomy plate”, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1588721

  Flexor digitorum profundus, yüzeyel grup kaslarının derininde ve ön kolun ulnar tarafında yer almaktadır. Bu kas, ulnanın üst yansısının ön yüzünden başlayarak, baş parmak hariç el parmakları distal falankslarının tabanlarında son bulur. Bu parmakların distal falankslarına fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan derin bükücü kasıdır.

  Flexor Pollicis Longus

  Flexor Pollicis Longus
  By Me – I created this from Gray’s Anatomy plate 415 using Gimp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1595018

  Flexor pollicis longus, radiusun ön yüzünün orta bölümü ve ulnanın processus coronoideus’undan başlar. Bu kas, baş parmağın distal falanksı tabanında sonlanmaktadır. Flexor pollicis longus, baş parmağa fleksiyon yaptırıcı, uzun bükücü kastır. Siniri: N. Medianus

  Pronator Quadratus

  Pronator Quadratus
  By Selket at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1989148

  Dört köşeli yassı bir kas olan pronator quadratus, radius ve ulnanın alt kısımlarını önden çaprazlamaktadır. Bu kas, ulnanın ön yüzünün 1/4 alt kısmından başlayarak radiusun ön yüzünün 1/4 alt kısmında sonlanır. Pronator quadratus kası, ele ve ön kola pronasyon yaptırıcı, dörtgen pronator kasıdır.

  Fascia antebrachii, el bileğinde transvers yönde uzanan liflerle takviye edilmiştir. Bunlar hareketler esnasında, kas kirişlerinin eklem ekseninden uzaklaşmasını engeller. Radius ve ulnaya yapışan bu oluşumlar;

  Retinaculum flexorum manus

  Retinaculum flexorum manus
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 423, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=560723

  Radius ve ulnaya yapışan oluşumların önde bulunanıdır. Elin fleksör retinaculumudur.

  Retinaculum extensorum

  Retinaculum extensorum
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 424, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=560699

  Radius ve ulnaya yapışan oluşumların arkada bulunanıdır. Elin ekstensör retinaculumudur.

  Brachioradialis

  Brachioradialis
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 414, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1594999

  Ön kolun radial tarafındaki en yüzeyel kastır. Septum intermusculare brachii laterale ve humerusun dış kenarından başlar. Brachioradialis kası, processus styloideus radii’de sonlanan ve ön kola fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan brakiyoradiyal kastır.

  Extensor Carpi Radialis Longus

  Extensor Carpi Radialis Longus
  By Me – I created this from Gray’s Anatomy plate 418 using Gimp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1595019

  Musculus extensor carpi radialis longus, humerusun dış yan epikondilinden başlar. Bu kas ikinci metakarpal kemik tabanında sonlanmaktadır. El bileğine ekstensiyon ve abduksiyon yaptırır. El bileğini gerici kastır.

  Extensor Carpi Radialis Brevis

  Extensor Carpi Radialis Brevis
  By Me – I created this from Gray’s Anatomy plate 418 using Gimp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1595026

  Musculus extensor carpi radialis brevis, humerusun dış yan epikondilinden başlar. Bu kas, üçüncü metakarpal kemik tabanında sonlanmaktadır. El bileğine ekstensiyon ve abduksiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlar. El bileğinin kısa gerici kasıdır.

  Extensor Digitorum

  Extensor Digitorum
  By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – File:Gray418.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10591832

  Musculus extensor digitorum, humerusun dış yan epokondilinden başlar. 2. – 5. el parmaklarının distal falankslarında son bulur. Bahsedilen parmaklara ve el bileğine ekstensiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan el gerici kastır.

  Extensor Digiti Minimi

  Extensor Digiti Minimi
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 424, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=560699

  Musculus extensor digiti minimi, humerusun dış yan epikondilinden başlar. Bu kas, el küçük parmağının dorsal aponevrozunda sonlanır. Küçük parmağa ekstansiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar.

  Extensor Carpi Ulnaris

  Extensor Carpi Ulnaris
  By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – File:Gray418.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10591927

  Musculus extensor carpi ulnaris, caput humerale’den başlar. Humerusun dış yan epikondili, caput ulnare ve ulna’nın arka kenarından başlayarak her ikisi beraber beşinci metakarpal kemik tabanında son bulur. Extensor carpi ulnaris kası, el bileğine ekstensiyon ve adduksiyon yaptıran iç yan gerici kasıdır.

  Anconeus

  Anconeus
  By Вершинин – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2923195

  Musculus anconeus, epicondylus lateralis humerinin arkasından başlar. Bu kas olecranon ve ulnanın arka yüzünde son bulur. Ön kola ekstensiyon ve ulna’ya da abduksiyon yaptıran dirsek kasıdır.

  Supinator

  Supinator
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 419, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=527313

  Musculus supinator, epicondylus lateralis humeri ve ulna’nın radial çentiğinin hemen altında crista musculi supinatoris’ten başlar. Bu kas, radius’un dış yan yüzünün 1/3 üst bölümünde sonlanır. Ön kola ve ele supinasyon yaptırıcı supinator kasıdır.

  Abductor Pollicis Longus

  Abductor Pollicis Longus
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1619954

  Musculus abductor pollicis longus, ulna ve radius’un arka yüzlerinden başlar. Bu kas birinci metakarpal kemikte sonlanmaktadır. El baş parmağına abduksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan uzun abduktör kasıdır.

  Extensor Pollicis Brevis Muscle

  Extensor Pollicis Brevis Muscle
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1619972

  Musculus extensor pollicis brevis muscle, radius’un arka yüzü ve membrana interossea antebrachii’den başlar. Bu kas, el baş parmağının proksimal falanksının tabanında sonlanır. Baş parmağa ekstansiyon ve abduksiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlayan, el baş parmağının kısa gerici kasıdır.

  Extensor Indicis

  Extensor Indicis
  By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – File:Gray419.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10592046

  Musculus extensor indicis, ulna’nın arka yüzü ve membrana interossea antebrachii’den başlar. Bu kas işaret parmağının dorsal aponevrozunda son bulur. İşaret parmağına ekstensiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan, işaret parmağını geren kastır.

  Kol Kasları Anatomisi adlı yazıyı bitirdiyseniz aşağıdakilere de göz atabilirsiniz;

  El Kasları Anatomisi

  Göğüs Kasları Anatomisi

  En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

  Antrenman Programları 

  antrenmanprogramii

  Daha Fazla İçerik

  Yorum Yap

  Yorum yap

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen adınızı buraya giriniz