Sırt Kasları Anatomisi

/

/

Sırt Kasları Anatomisi. Yüzeysel ve derin olmak üzere ikiye ayrılan sırt kasları, üst ekstremiteleri birbirlerine bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketleri ile bağlantılıdırlar. İşte sırt kasları anatomisi.

Sırt Kasları Anatomisi

Yüzeysel sırt kasları

 • M. trapezius
 • M. latissimus dorsi
 • M. rhomboid major
 • M. rhomboid minor
 • M. levator scapulae
 • M. serratus posterior superior
 • M. serratus posterior inferior
 • M. splenius capitis
 • M. splenius cervicis

Trapezius 

Trapezius 
By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2892631

Sırt bölgesinde yer alan kaslardan M.trapezius en önemli kastır. Sırtın en yüzeyel kası olmakla birlikte, sırtın arka üst bölümünü ve boynun arka kısmını örter. Scapulayı; yukarı içe ve aşağı içe doğru çeker, omurgaya yaklaştırır. Üç parçadan oluşur.

Üst parça scapulayı yukarı çekmeye, orta parça scapulayı mediale doğru çekmeye ve alt parça ise scapulayı mediale ve aşağıya doğru çekerek, Cavité glénoïde’ nin yukarı doğru dönmesini sağlar.

Latissimus dorsi 

Latissimus dorsi 
By User:Mikael Häggström – Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2892603

Sırtın en geniş kasıdır. Sırtın arka alt ve yan kısımlarını örter. Kola ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon yaptırmaktadır. İnspirasyona yardımcı olur.

Rhomboid major

Rhomboid major
By modified by Uwe Gille – Gray Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2510689

Trapez kasın arkasında yer alan, dörtgen şeklinde küçük ve yassı bir kastır. Scapulayı yukarı ve aşağı doğru çeker. Göğüs omurlarının processus spinosus çıkıntılarından başlayıp scapulanın iç yan kenarının alt yarısında biten, scapulayı yukarı kaldırmaya yarayan ve iç yana doğru hareket ettiren büyük kastır.

Rhomboid minor

Rhomboid minor
By modified by Uwe Gille – Gray Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2510608

Büyük romboid kasın yukarısında yer alır. Scapulayı yukarı ve içe doğru çeker. Şınav kaslarıdır. M. rhomboideus major’un alt yarısı olan scapulanın rotasyon yapmasına yardımcı olmaktadır. M. serratus anterior ile beraber kasılma hareketi gösterdiğinde, scapulanın tespitini sağlar.

Levator scapulae

Levator scapulae
By modified by Uwe Gille – Gray Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2510847

Musculus trapeziusun alt bölümünde bulunmaktadır. Boynun arka dış tarafında yer alır. Scapulayı yukarıya çeker. Boynun dış yana doğru bükülmesini sağlar.

Omuz üzerinde herhangi bir yük taşıma esnasında omzun çökmesini sağlayarak m. trapezius’ a yardımcı olan kastır. Omuz sabit haldeyken lateral fleksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar. Nervus accessorius boyun üçgeninde bu kasın üzerinden geçmektedir. Nervus dorsalis scapula ile uyarılmaktadır.

Serratus Posterior Superior 

Serratus Posterior Superior 
By w:ru:Владимир Петрович Воробьев – В.П. Воробьев “Атлас анатомии человека” 1938, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5961275

Rhomboid kasların arkasında yer alır. Kasıldığında kaburgaları yukarı doğru kaldırarak göğüs başlığının genişlemesine yardımcı olur. Ayrıca inspirasyona da yardım etmektedir.

Serratus Posterior İnferior 

Serratus Posterior İnferior 
By User:Mikael Häggström – Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2892608

Latissimus dorsi kasının arkasında yer alır. Kasıldığında kaburgaları aşağı doğru çekerek göğüs boşluğunun daraltılmasını sağlar. Ekspirasyona yardımcı olmaktadır.

Splenius capitis

Splenius capitis
By modified by Uwe Gille – Gray Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2510793

Splenius cervicis

Splenius cervicis
By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 409, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2326616

Derin Sırt Kasları

 • M. iliocostalis
 • M. longissimus
 • M. spinalis
 • Mm. transversospinales
 • Mm. interspinales
 • Mm. intertransversarii

Iliocostalis

Iliocostalis
By modified by Uwe Gille – Gray Image:Gray389.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2510021

Longissimus

Longissimus
By modified by Uwe Gille – Gray Image:Gray389.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2510103

Spinalis

Spinalis
By Uwe Gille – modified from Image:Gray389.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3243159

Transversospinales

Transversospinales
By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 389, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=519734

Interspinales

Interspinales
Dr. Johannes Sobotta, Public domain, via Wikimedia Commons

Intertransversarii

Intertransversarii
Dr. Johannes Sobotta, Public domain, via Wikimedia Commons

Derin sırt kasları, omurlarda yer alan dikensi çıkıntıların iki yanında uzunlamasına uzanan oluklara yerleşik bir haldedir. Bu kaslar baş ve omurgaya ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon yaptırmaya yardımcı olur. Ayrıca vücudun dik durmasında da rol oynamaktadır.

Derin Ense Kasları

 • M. rectus capitis posterior major
 • M. rectus capitis posterior minor
 • M. obliquus capitis superior
 • M. obliquus capitis inferior

Rectus capitis posterior major

Rectus capitis posterior major
By User:Mikael Häggström – Image:389.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8984634

Rectus capitis posterior minor

Rectus capitis posterior minor
By Uwe Gille – modified from Image:Gray389.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3243285

Obliquus capitis superior

Obliquus capitis superior
By modified by Uwe Gille – Gray Image:Gray389.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2510429

Obliquus capitis inferior

Obliquus capitis inferior
By User:Mikael Häggström – Image:389.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8984623

Sırt Kasları Anatomisi adlı yazıyı bitirdiyseniz aşağıdakilere de göz atabilirsiniz;

Bacak Kasları Anatomisi

Omuz Kasları Anatomisi

En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Antrenman Programları 

antrenmanprogramii

Daha Fazla İçerik

Yorum Yap

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin