back to top
More

  Bacak Kasları Anatomisi

  /

  /

  Bacak Kasları Anatomisi. Bacak ön bölgesinde M. Tibialis Anterior, bacak arka bölgesinde ise M. Triceps Surea ve M. Tibialis Posterior olarak sınıflandırılan bacak kaslarının anatomik özelliklerini sitemizde bulabilirsiniz. İşte bacak kasları anatomisi.

  Bacak Kasları Anatomisi

  Kalça Kasları

  Kalçanın ön ve arka grup kaslarıdır. Gluteal bölgede; yüzeysel, orta ve derinde bulunan gluteal kaslar ya da ilye kasları denilen üç kasa kas içi enjeksiyon (intramusculer- i.m.) yapılır. Enjeksiyon için en uygun bölge; ilye kaslarının üst dış yan bölgesidir.

  Gluteus Maximus (Büyük ilye kası)

  Gluteus Maximus
  By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – Image:Gray434.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2831417

  Gluteal maximus ya da büyük ilye kası, gluteal bölgede bulunan en yüzeysel kastır. Bölgenin en büyük kası olduğundan dolayı diğer ilye kaslarının üzerinde yer alır.

  Kalın, geniş ve dikdörtgen şeklindedir. Vücudun en kalın kasıdır. İlium ve sakrumdan başlayarak femurun büyük çıkıntısında sonlanmaktadır. Uyluğa ekstansiyon ve dış rotasyon yaptırır. Ayrıca uyluğun en güçlü ekstansörü olma özelliğine de sahiptir.

  Gluteus Medius (Orta ilye kası)

  Gluteus Medius
  CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=545381

  Gluteal bölgenin ortasında yer alan, kısmen büyük maximus kasının altında, üçgen şeklinde bir kastır. İliumun ve femurun büyük çıkıntısı arasında yer almaktadır.

  Uyluğa abduksiyon ve medial rotasyon (iç rotasyon) hareketinin yaptırılmasını sağlar. Ayrıca uyluğun en güçlü abduktörüdür.

  Gluteus Minimus (Küçük ilye kası)

  Gluteus Minimus
  By Beth ohara~commonswiki – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=545378

  Adından da anlaşılacağı gibi gluteus minimus, üç gluteal kasın en küçüğü ve derin planda olanıdır. Kalça bölgesindeki diğer iki kasın altında yer alır. Bu kas, gluteus medius kasıyla hemen hemen aynı işlevi görmektedir.

  Yürüme veya koşu sırasında pelvisin dengelenmesini sağlar. Gluteus minimus, kalça ekstansiyonu yapabilen ikincil kaslardan biridir. Ayrıca uyluğa iç rotasyon ve abduksiyon yaptırılmasını sağlar.

  M. Piriformis

  Piriformis
  By Dr. Johannes Sobotta – Sobotta’s Atlas and Text-book of Human Anatomy 1909, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29822882

  Gluteal bölgede, medius’un arka alt kenarına paralel olacak şekilde uzanmaktadır. Medial yarısı pelvis boşluğunda yer alır.

  Lateral yarısı ise kalça ekleminin arkasındadır. Ekstansiyon durumundaki uyluğa dış rotasyon yaptırır. Fleksiyon durumundaki uyluğa abduksiyon yaptırılmasını sağlar.

  M. Superior Gemellus

  Superior Gemellus
  By Beth ohara~commonswiki – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=545378

  Musculus superior gemellus, spina ischiadica’dan başlar. M. obturatorius internus’un tendonu ve femurun büyük trokanterinde son bulur.

  Uyluğa dış yan rotasyon yaptıran, üst ikiz kas olarak bilinmektedir.

  M. Obturator Externus – M. Obturator Internus

  Obturator Externus ve Obturator Internus
  By Beth ohara~commonswiki – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=545378

  Musculus obturator externus, obturator membranının dış yüzünden başlayarak trochanteric fossa’da sonlanmaktadır. Uyluğa dış rotasyon yaptırılmasını sağlar.

  Musculus obturator internus, obturator foramenin iç tarafta yer alan çevresi ve obturator membranından başlayarak trochanteric fossa’da sonlanır. Uyluğa dış rotasyon yaptırılmasını sağlar.

  M. Gemellus inferior 

  Gemellus inferior 
  By Beth ohara~commonswiki – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=545378

  Musculus gemellus inferior, tuber ischiadicum’dan başlar. Musculus obturatorius internus tendonu ve uyluğun büyük trokanterinde sonlanır. Femura dış yan rotasyon yaptırılmasını sağlayan alt ikiz kastır.

  M. Quadratus femoris

  Quadratus femoris
  By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – Image:Gray434.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2831556

  Musculus quadratus femoris, tuber ischiadicum’un dış yan kenarı ve dış yan yüzünün üst bölgesinden başlamaktadır. Crista intertrochanterica’da sonlanan bu uyluk dörtgen kası, femura dış yan rotasyon yaptırıcı kastır.

  M. Gracilis

  Gracilis
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 430, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=527173

  Gracilis kası, yüzeysel (superficial) tabaka grubu içerisinde yer alan tek biartiküler kastır.

  Musculus gracilis, pubis kemiğinin alt kolundan başlar. Tibia cisminin iç yan yüzünde sonlanan bu kas, femura adduksiyon, bacağa fleksiyon ve iç yan rotasyon yaptırılmasını sağlayan ince kastır.

  M. Plantaris

  Plantaris
  By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Book” section below)Bartleby.com: Gray’s Anatomy, Plate 438, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28757214

  Musculus plantaris, nesneleri ayakla tutabilmeyi sağlar. Özellikle maymunlarda gelişmiş olan bu kas, maymunların ayaklarını elleri kadar iyi kullanabildiklerini göstermektedir.

  Evrimsel süreçte plantaris kasının insanlarda ki değişimi ele alındığında, ayakta yürüme yüzünden ayağın daralıp uzaması ve ayakla cisimleri tutma ihtiyacı olmadığından, bu kasın körelmiş olması söz konusudur. Ayrıca vücutta cerrahi müdahaleler esnasında yedek doku olarak da kullanılmaktadır. İnsanların yalnızca %10’u bu kas olmadan doğarlar.

  Musculus plantaris, femurun arka yüzünün alt bölümündeki linea supracondylaris ve ligamentum popliteum obli-quum’dan başlar. Aşil tendonunun iç yan tarafında sonlanan plantaris kası, ayağa plantar fleksiyon yaptırılmasını sağlayan ayak tabanı kasıdır.

  M. Vastus Lateralis

  Vastus Lateralis
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=789660

  Vastus lateralis kası, üst bacağın ön dış yanında uzun bir şerit halinde yer almaktadır. İyi gelişmiş olan bu kas, küçük çocuklar ve sık enjeksiyon yaptırılan yetişkinlerde tercih edilir.

  Vastus lateralis kası, bacak anatomisinin önemli kaslarından olmakla beraber, işlevselliği de son derecek yüksektir. Bu kas bacakların iç kısımlarında ve diz kapağına yakın bir noktada yer almaktadır. Vücut geliştirme ile uğraşan kişiler için önemli bir yeri olan vastus lateralis kasının gelişimi, sadece bisiklet çevirmek gibi hareketlerle bile mümkün olmaktadır.  Vastus lateralis kası, uyluk bölgesi kas grupları içerisinde yer almaktadır.

  Vastus lateralis kası, N. quadriceps femoris kasının bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca bu kas, düz duruş esnasında bacağın kenetli şekilde durmasını sağlar. Vastus lateralis kası, ortak tendon aracılığıyla uyluk kemiği ve diz kapağına yapışmaktadır.

  Bu kasın bulunduğu konum sebebiyle yaralanmalar ve sakatlanmalar olası bir durumdur. Özellikle sporcularda ani darbe ve burkulma gibi nedenler sonucu kas üzerinde yırtılma söz konusu olmaktadır.

  Alınan bu darbeler diz kapağının zedelenmesine ve uyluk kemiğinde kırılmalara neden olabilir. Kas üzerinde yaşanan hasarlar, kalça bölgesinde dahi hissedilebilmektedir. Vücut geliştirme yapan kişiler, yaptıkları bazı bacak hareketlerinde bu kaslar üzerine baskı yapmaktadırlar.

  Squat ve leg press hareketler bu kas üzerinde baskı yapmaktadır. Yine uzun süre koşu yapmayan bir kişinin, aniden bir maç yapması sonucunda vastus lateralis kasında ciddi ağrılar yaşayabilir. Bu ağrıların nedeni hamlığın neden olduğu gerilme durumudur. Yaşanan kas ağrısı, çömelip kalkarken dahi bir yerden destek almayı gerektirir.

  M. Vastus Intermedius

  Vastus Intermedius
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=789660

  Musculus vastus intermedius, uyluk ön yüzünün 2/3 üst bölümü ve uyluğun kaslar arası dış yan septum intermusculare femoris laterale’den başlar.

  M. vastus intermedius, m. quadriceps femorisin ortak tendonuyla patellanın üst ve dış yanlarında, ligamentum patellae aracılığıyla tuberositas tibia’da son bulur. Bu kas bacağa ekstansiyon yaptırılmasını sağlayan ara büyük kasıdır.

  M. Vastus medialis

  Vastus medialis
  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=789660

  Musculus vastus medialis, femur ön yüzünün iç yanında yer alır. Uyluğun gövdesinin arkasından başlamaktadır. Bu kas, femurda linea intertrochanterica’nın alt bölümü ve linera aspera’nın iç yan dudağı ile septum intermusculare femoris mediale’den başlar.

  M. vastus medialis, m. quadriceps femorisin ortak tendonu ve patellanın iç yan kenarında sonlanır. Bacağa ekstansiyon yaptırıcı iç yan büyük kasıdır.

  M. Rectus femoris

  Rectus femoris
  By modified by Uwe Gille – Gray430.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2825447

  Musculus rectus femoris, m. quadriceps femorisin bir bölümü olarak yer almaktadır. Spina iliaca anterior, spina iliaca inferior ve acetabulum kenarının arka üst kısmından başlar.

  Bu kas, tuberositas tibia’da sonlanmaktadır. Uyluğa fleksiyon, bacağa ekstansiyon hareketinin yaptırılmasını sağlayan, uyluğun doğru rektus kasıdır.

  M. Adductor magnus

  Adductor magnus
  By Beth ohara – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=545389

  Musculus Adductor magnus, uyluğun en kuvvetli addüktörü olmakla beraber, üst bölümü pubis alt kolu ve ischium kolundan başlar.

  Bu kas femurda tuberositas glute’nın iç yan bölümü ve linea aspera’nın alt kısmında, arka bölümü tube rositas ischiadicum’un alt ve dış yan bölümünden başlayarak uyluğun tuberculum adduktöründe sonlanır.

  Uyluğa adduksiyon yaptırılmasını sağlayan musculus Adductor magnus, üst bölümü ile fleksiyona, dış yan bölümüyle rotasyona ve alt bölümüyle de iç yan rotasyon ve ekstansiyon hareketlerinin yaptırılmasını sağlar.

  M. Tibialis Anterior (Ön tibial kas)

  Tibialis Anterior
  By modified by Uwe Gille – Gray437.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2515238

  Ön kaval kemiği kası olarak da bilinen m. tibialis anterior, tibianın ön dış tarafında yer almaktadır. Tibia’dan başlar ve ayağın iç tarafında sonlanır. Ayağa dorsal fleksiyon ve inversiyon yaptırıcı ön tibiyal kastır.

  M. Triceps Surae (Baldır üç başlı kası)

  Triceps Surae
  By Dr. Johannes Sobotta – Sobotta’s Atlas and Text-book of Human Anatomy 1909, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29822860

  Bacağın arkasında, baldır kabarıklığını yapan kalın bir kastır. Baldır üç başlı kası, m. gastrocnemius ve m. soleus kasının birleşmesinden oluşmaktadır.

  Bu iki kasın bir araya gelerek oluşturdukları tendona, aşil tendonu denir. Aşil tendonu, topuk kemiğinin arkasındaki tümseğe tutunmaktadır.

  M. triceps surae, bacağa fleksiyon ve ayağa planter fleksiyon (ayak parmakları aşağıya bakacak şekilde ayağın bacak üzerine bükülmesi) yaptırmaktadır.

  M. Tibialis Posterior (Arka tibial kas)

  Tibialis Posterior
  By modified by Uwe Gille – Gray439.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2601500

  Tibia ve fibulanın arkasında yer alan tibialis posterior, bacağın derin kaslarındandır. Tibia ve fibulanın arka yüzlerinden başlayarak ayak bileği ve ayak tarağı kemiklerine kadar uzanmaktadır.

  Ayağa planter fleksiyon ve içe bükme hareketinin yapılmasını sağlar.

  Bacak Kasları Anatomisi adlı yazıyı bitirdiyseniz aşağıdakilere de göz atabilirsiniz;

  Sırt Kasları Anatomisi

  Omuz Kasları Anatomisi

  En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

  Antrenman Programları 

  antrenmanprogramii

  Daha Fazla İçerik

  Yorum Yap

  Yorum yap

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen adınızı buraya giriniz