Omuz Kasları Anatomisi

/

/

Omuz Kasları Anatomisi. Üst ekstremite kasları çeşitli gruplara ayrılır. Omuz çok kompleksli bir yapıdan oluşmaktadır. İşte omuz kasları anatomisi.

Omuz Kasları Anatomisi

Trapezius (Trapez Kası)

Trapezius
By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2892631

Sırtımızdaki en yüzeysel kas trapez kasıdır. Bu kas; üst, orta ve alt bölge olmak üzere üçe ayrılır. Sırtta büyük bir yer kaplayan trapez kası aynı zamanda ilgi toplayan ve güçlü görünüm sağlayan kastır.

Üst trapez kafatasının köküne bağlanmaktadır. Temel görevi ise kürek kemiğini kaldırmaktır. Yüzeysel olan üst trapez kasının üzerinden başka bir kas geçmez.

 

Orta trapez kası ise kürek kemiklerinin arasında ve rhomboid kasının üzerinde yer almaktadır. Bu kas, yatay olarak uzanan çeşitli kas liflerinden oluşur.

Trapez kasın temel görevi scapular retraction (kürek kemiklerini birbirine yaklaştırma hareketi) sağlamaktır. Rhomboid kası ile beraber çalışır.

Omohyoid

Omohyoid
By modified by Uwe Gille – Gray386.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2630152

Musculus omohyoid, üst ve alt karından oluşur. Bu bölgelere venter superior ve venter inferior adı verilmektedir. Ara tendon ile birleşen m. omohyoid, iki karınlı bir kastır.

Venter superior

Venter superior
By Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem) – Own work, based on this picture from Gray’s Anatomy., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2345963

Omohyoid’in üst kası olan venter superior, orta tendondan başlar. Os Hyoideum kemiğe tutunarak sonlanır.

Venter inferior

Venter inferior
By Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem) – Own work, based on this picture from Gray’s Anatomy., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2345963

Kürek kemiğinin üst kenarından başlayarak orta tendonda son bulur. M. omohyoid kası, hyoid kemiğini aşağı doğru çeker.

Deltoideus (Deltoid Kası)

Deltoideus
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239196

Musculus deltoideus (deltoid kası), kalın ve üçgen şeklinde bir kas olup, ismini eski Yunancada üçgen anlamına gelen “Delta” kelimesinden almaktadır. İnsanlara özgü omuz kabarıklığını sağlayan bu kas, aynı zamanda kas içi enjeksiyonlarda da sıklıkla tercih edilmektedir.

Omuz eklemini geniş çaplı saran deltoid kas, clavicula, akromion ve spina scapula’dan başlamaktadır. Farklı bölgelerden başlayan kas lifleri, birbirlerine yaklaşarak humerusa doğru uzanır. Ardından humerusun ön dış yüzünde bulunan tuberositas deltodea’da son bulurlar.

Kasın görevi

Kola abduksiyon hareketini yaptırır. Kolun abduksiyon hareketini m. supraspinatus başlatmaktadır. Belirli bir abduksiyon derecesinden sonra (15-20 derece), deltoid kası devreye girerek 90 dereceye kadar abduksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar. M. deltoideus’un siniri ise N. axillaris’tir.

Sternocleidomastoideus

Sternocleidomastoideus
By Image:Gray385.png modified by Uwe Gille – Image:Gray385.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2492590

Sağlıkçılar arasında “SCM” kası olarak bilinmektedir. Scm kası, boynun her iki kısmında bulunur. Boynun sağa ve sola hareket etmesini sağlar.

Sternocleidomastoideus kası, ismini bulunduğu kemiklerin anatomik isminden almaktadır. Göğüs kemiği anlamına gelen “sterno”, köprücük kemiği anlamına gelen “cleido” ve kulağın arkasında bulunan kemikten çıkıntı olan “mastoid” adlı kemiklerden ismini almıştır.

Scm kası boynu uyarının geldiği tarafa eğmektedir. Bu durum tek taraflı bir uyaran söz konusu olduğunda geçerlidir. Scm kası, çift taraflı olarak uyarıldığında, sırt ve ense kaslarının da birlikte çalışmasına yardımcı olur. Böylece boynun dik durmasını sağlar. Baş arkaya ve boyun ise öne doğru çıkar. Bu görünüş turna boynu olarak bilinir.

Scm kası dışarıdan gelen travmalar ve yaralanmalar sonucunda sinir zedelenmesine yol açabilir. Sinir zedelenmeleri ise duyu ve motor gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yaşanan travmatik olaya bağlı olarak hayatı tehdit altına alan şok tablosu gelişebilir. Scm kası kasıldığı zaman diğer baş kısma oranla daha belirgin hale gelmektedir.

Supraspinatus

Supraspinatus
By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2892728

Musculus supraspinatus, scapulanın fossa supraspinata bölümünden başlayarak, humerustaki tuberculum majusun en üst kısmına tutunmaktadır. Ellerin kafa üstünde birleştirilmesi hareketini (abdüksiyonu) başlatır. Suprascapular sinir tarafından uyarılmaktadır.

Infraspinatus

Infraspinatus
By Mikael Häggström.When using this image in external works, it may be cited as:Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436. Public Domain.orBy Mikael Häggström, used with permission. – Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2892626

Musculus infraspinatus, spina scapulanın altında bulunan çukur bölgeden başlayarak teres minörle aynı yerde ve humerusun proksinmal ucunda sonlanır.

Bu kas, üstte yer alan liflerin kola abduksiyon hareketi yapmasını sağlar. Altta yer alanlar ise addüksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar.

İnfraspinatus kası, kolun arkaya doğru ekstansiyonunu sağlar. Ayrıca dışa rotasyon hareketini de yaptırır.

Teres Minor

Teres Minor
By Anatomography – en:Anatomography (setting page of this image), CC BY-SA 2.1 jp, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22793538

Musculus teres minör, kola dış rotasyon yaptırır. N. axillaris tarafından innerve edilen bu kas, dar ve uzun bir yapıya sahiptir.

Scapulanın dış kenarının yukarı kısmından başlayarak, eklem kapsülüne yapışık halde ki kasın kirişi (tuberculum majus’ta) son bulur. Omuz ekleminin kuvvetlendirilmesini sağlar.

Teres Major

Teres Major
By User:Mikael Häggström – Image:Gray409.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2892742

Scapulanın dış yan kenarının alt bölümü ve alt köşesinin arka yüzünden başlamaktadır. Bu kas humerusta yer alan sulcus intertubercularis’te son bulur. Kola ekstensiyon ve kola adduksiyon hareketinin yaptırılmasını sağlar. Ayrıca iç yan rotasyon yaptıran büyük yuvarlak kastır.

Omuz Kasları Anatomisi adlı yazıyı bitirdiyseniz aşağıdakilere de göz atabilirsiniz;

Göğüs Kasları Anatomisi

Kol Kasları Anatomisi

En son haberler ve güncellemeler için Instagram, Twitter, YouTube, Telegram Haber ve Telegram Sohbet hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Antrenman Programları 

antrenmanprogramii

Daha Fazla İçerik

Yorum Yap

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin